Thông tin công ty
Liên hệ

Công ty TNHH RIMACX VIỆT NAM

0383 180 281
r.schutijser@rimacx.com
www.rimacx.com
Industrial Zone Dai Dong, Hoan Son, Tien Du, Bac Ninh

KHÁC

Chi nhánh nước ngoài
& Văn phòng đại diện

New Zealand

Địa chỉ: Industrial Zone Dai Dong, Hoan Son, Tien Du, Bac Ninh

Điện thoại: (+84) 439 723 435

Fax: (+84) 439 723 433

Email: r.schutijser@rimacx.com

View on map

Tây Ban Nha

Địa chỉ: Industrial Zone Dai Dong, Hoan Son, Tien Du, Bac Ninh

Điện thoại: (+84) 439 723 435

Fax: (+84) 439 723 433

Email: r.schutijser@rimacx.com

View on map

[contact-form-7 id="6" title="Form liên hệ"]

 

Hãy liên lạc ngay với chúng tôi

Địa chỉ: Industrial Zone Dai Dong, Hoan Son, Tien Du, Bac Ninh

Điện thoại: (+84) 383 180 821

Email: info@rimacx.com

Hãy tìm hiểu thêm thông tin về chúng tôi tại: